صفحه اصلی مقالات آموزشي نوجوانان

تاثیرات مخرب و منفی رسانه ها و شبکه های اجتماعی بر نوجوانان

javannojavan
۶۰۳

بر طبق مطالعات  نوجوانان و جوانانی که فقط از رسانه های اجتماعی نظیر فیس بوک حتی برای مدت کوتاهی استفاده کرده اند، نگرانیهای بیشتری در مورد تصویر بدن خود نسبت به افرادی که تا به حال از این شبکه ها استفاده نکرده اند دارند.


menu
menu